Güvenlik Politikası

HEDEF: "0" KAZA

MAT Endüstriyelde, atılan her adımda en önemli dayanak noktası kazaların önlenmesidir. Bu amaç için en gelişmiş ve en yeni standartların gerekliliklerine eksiksiz olarak uyma kararlılığından hiçbir şekilde vazgeçilmez. Bu taahhüdümüz sadece çalışanlarımız için değil, aynı zamanda tedarikçiler, yükleniciler, işbirliği yapan şirketler ve müşteriler için de geçerlidir.

MAT Endüstriyel, bu doğrultuda uluslararası olarak kabul görmüş, ISO 45001 standardının gerekliliklerine uygun bir risk önleme yönetim sistemi oluşturmuştur ve hem merkezde hem de farklı yerlerdeki saha çalışmalarında bu yönetim sistemine uygunluk, iç denetimlerle düzenli olarak kontrol edilir. Çalıştığımız her ülkede, o ülkenin yasaları tarafından konulmuş olan şartlar göz önünde bulundurulur.

MAT Endüstriyelin genel politikasının temel hedeflerinden biri, çalışanlar için en yüksek koruma seviyesinde mesleki risk önleme politikasını, yürürlükteki mevzuata, müşterilerimize, taahhütlerimize tamamen uygun ve tamamen önleyici bir şekilde ve aşağıdaki taahhütlere uygun olarak teşvik etmek, uygulamak ve sürdürmektir.

  • Mesleki Risklerin Önlenmesi, Yönetim tarafından sağlam ve görünür bir taahhütle yönetilir ve Organizasyonun tüm seviyelerine entegre edilir.
  • Tüm işler %100 güvenli bir şekilde yürütülür, şüphe veya uyuşmazlık durumunda iş durdurulur.
  • Her bir çalışan hem kendisi hem de meslektaşları için, Risk Önlemeden %100 sorumludur ve bu sürece aktif olarak katılmalıdır.
  • Günlük işin, iş başı konuşmalarıyla uygun şekilde planlanması ve düzenlenmesi, Risk Önlemede temel bir faktördür.
  • İletişim matrisleri, Risk Önlemeyi günlük operasyona entegre etmek için, en doğrudan aracılardır.
  • MAT Endüstriyelde ana faaliyetler ve teknoloji ile ilgili gelişimlerin izlenmesinin yanı sıra, personelin sürekli eğitilmesi ve iyileştirilmesine de özen gösterilir.
  • MAT Endüstriyelin en önemli prensibi GÜVENLİKTİR. HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!
EnglishTurkeyRussia