Kalite Politikası

Plan Yürütme

Projenin yol haritası olmasına rağmen bu bütünü temel planlama dokümanı projede takip edilecek olan yolu tanımlar.

Kalite Planı

Amacımıza ulaşmak adına yönetim ve diğer personellerin kaliteye bağlılık, metodoloji ve sorumluluklarını tanımlar.

İmalat Prosedürü

Bu yazılı dokümanlar MAT Endüstriyel tarafından kendi yapısını ve çalışanlarının temel süreçleri nasıl gerçekleştireceklerini göstermek için oluşturulmuştur.

Kurulum Prosedürü

İş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerinden ve kaliteden en ufak bir ödün vermeden tüm aktivitelerin nasıl devam edeceğine dair durumları gösterir belgelerdir.

Kontrol & Test Planı

Projemizin tasarım aşamasından üretim ve montaj aşamasına kadar hangi şartlar altında kontrollerin gerçekleştirileceğini gösteren plan ve program dokümanlarıdır.

Kalite Görüşmeleri

Fabrikada veya sahada işe başlamadan önce ilgili tüm personelle kalite toplantıları yapılır. Sahada tüm takıma kalite sorumlusu tarafından günlük brifingler verilir.

MAT ENDÜSTRİYEL KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

“MAT Endüstriyel Kalite Yönetim Sistemi; planlama, yönetim ve kontrol aşamalarından oluşur. Temel amaç, en zor şartlar altında bile projelerin belirtilen süreler içinde, maksimum kalite ve en düşük maliyetle tamamlanmasını sağlamaktır.”
ERHAN MATARACI 
Genel Müdür

 

KALİTE POLİTİKASI

MAT Endüstriyelin Kalite yaklaşımı, operasyonların temel işlemlerini desteklemek amacıyla aşağıdaki ilkeleri kapsamaktadır.

  • Yapılan hizmetlerle ilgili gereksinimler, geri bildirimlerin toplanması ve analizinin yapılması aracılığıyla, %100 müşteri memnuniyetinin sağlanması, yasal ve mevzuat gereksinimlerinin hedeflenmesi.
  • Anahtar performans göstergelerinde belirlenen hedeflere uygun olarak, proses yaklaşımına göre Kalite Yönetim Sistemi’nin ve sürekli iş geliştirme planlarının tanımlanması.
  • MAT Endüstriyel bünyesindeki herkesin, kendi işleriyle ilgili ve faaliyetlerinin önemini anladıklarından emin olmak için tüm Organizasyonun gelişimi.
  • Tedarikçilerin, taşeronların, MAT Endüstriyel şartlarını sağladıklarının kontrolü amacıyla düzenli izleme.

 

MAT Endüstriyel , şirket yönetiminde bir rehber olması için, ISO 9001:2015 standardıyla uyumlu bir Kalite Yönetim Sistemi’ni  benimsemiştir.
Yönetime bir sistemsel yaklaşımı garantilemek, data ve bilgilerin analizinde daha etkili kararlar almak için, kalite hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesine yardımcı olması için, yıllık tanımlanan ve aşağıdakiler için bir yapı belirlenmiştir:
· Her proses için ölçülebilir, hedefler ve göstergelerin tanımlanması; geçici olarak belirlenmiş tarihlerle uyumlu spesifik hedeflerle birleştirilmesi;
  • Amaç ve hedeflerin tüm personelle paylaşılması ve mevcut göstergelerin periodik görüntülenmesi. Bu yolla politika ve proseslerin öz değerlendirmesi sağlanmaktadır.
  • Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında, ulaşılan hedeflerin yıllık raporu ilgili gelişim aktiviteleri teklifleri.
  • MAT Endüstriyel Üst Yönetimi mevcut kalite prensiplerinin uygulanmasını sağlamak için çalışır. MAT Endüstriyel Kalite Organizasyonu, Kalite Sistemi’nin yönetimi ve yöneticiler tarafından uygulanmasını sağlamak için her türlü desteği verirler. Böylelikle belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.

 

İÇ DENETİM

MAT Endüstriyel , tanımlamış olduğu kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla düzenli olarak firma içi denetimler yapar.
İç denetimler, belirli bir programla yapılmakla birlikte, uluslararası standartlar, yasal mevzuatlar, şirket prosedürlerine göre yapılmaktadır.
Şantiyelerde yapılan iç denetimlerde müşterilerin prosedürleri de kullanılır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

MAT Endüstriyel, müşterileriyle iyi ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak amacıyla müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutmaktadır.
MAT Endüstriyel, kendi çıkarları kadar müşterilerinin de çıkarlarını düşündüğü için iş kontratları henüz imzalanmadan önce, müşterilerinin lehinde olan konularda fikir alışverişi yapmaktadır.

PROJE SAHASI KALİTESİ

MAT Endüstriyel, proje inşaat yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği süreç ve faaliyetlerine ilişkin; onaylı prosedürleri, yetkin personeli, etkili iş planlaması, etkili bütçe yönetimi, etkili kaynak yönetimi, etkili iletişim yönetimi, güncel proje çizimleri ve şartnameleri, uygun imalat, kalite kontrol ve gözetim faaliyetleri ile inşaat alanında beklenen kaliteye ulaşmak için her türlü çabayı sarf eder.

MAT Endüstriyel, inşaat faaliyetlerinde kalitenin doğrulanmasını; kalite kontrol, denetim, inceleme ve gözetim, test etme ve iş faaliyetlerinin izlenmesi yoluyla gerçekleştirir.
EnglishTurkeyRussia